POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ESPARRECS ROCA, S.L. informa als Usuaris:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable Nom: ESPARRECS ROCA,S.L.

Direcció de l’oficina d’Accés: Carrer Llauder, 59

CP: 08302 Població: Mataró Província: Barcelona

CIF: B61693446

Mail: info@esparrecsroca.com

Finalitat Gestionar les dades a les quals l’entitat accedeix com a conseqüència de la navegació, consulta i / o sol·licitud i, si escau enviar comunicacions comercials.
Legitimació Consentiment de l’interessat.
Destinataris No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal
Drets Accedir, rectificar, suprimir i oposar-se al tractament de dades, limitar el tractament així com a sol·licitar la portabilitat de les dades. Aquestes drets regulats al Reglament (UE) 679/2016, poder se exercits a: Carrer Llauder, núm. 59 – 08302 de Mataró.

Així mateix, els usuaris tindran dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas d’incompliment per part de l’empresa.

Termini de conservació En cas que l’usuari només realitzi una consulta, les seves dades no seran utilitzades per cap altre motiu que per gestionar la resposta.

Per altra banda, ESPARRECS ROCA,S.L. deixarà de tractar les seves dades com a usuari de les xarxes socials en el moment en què deixi de seguir la compte.

Menors d’edat

Els menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals a ESPARRECS ROCA,S.L., sense el previ consentiment dels seus pares i / o tutors legals.

 

En cas que ESPARRECS ROCA,S.L. detectés que l’usuari és menor de 14 anys es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document d’identitat equivalent, o, si s’escau, l’autorització dels seus pares i/o tutors legals , causant baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o manca de resposta.

 

Quines mesures de seguretat té implantada l’empresa?

ESPARRECS ROCA, S.L. informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.